www.steiniger.sk
Vítam Vás na stránkach !
 
 
 Utorok, 3 August 2021  
Meniny má   
_


 Užívatelia online: 1   
Novinky & Aktualizácie

 
 
.
Účtovníctvo  jednoduché, podvojné, majetok, mzdy, poradenstvo.


Kontakt : Ľubomír ŠTEINIGER, 


Neslušská cesta 1060, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
tel.: 0905-410 225, ltd@steiniger.sk

.::.
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  1. peňažný denník – postupný zápis jednotlivých účtovných prípadov
  2. pokladničnú knihu – evidencia všetkých príjmov a výdajov v hotovosti
  3. knihu záväzkov/pohľadávok – zoznam všetkých došlých a odoslaných faktúr /ich úhrada/
  4. evidenciu DPH – zoznam daňových dokladov a zostavenie priznania DPH
  5. účtovná uzávierka ročná/mimoriadna – uzavretie všetkých operácií a zostavenie Výkazu o majetku a záväzkoch a Výkazu o príjmoch a výdajoch
  6. daňové priznanie – spracovanie podkladov a vyhotovenie priznania k dani z príjmov fyzických osôb (vrátane všetkých príjmov, nielen zo živnosti)
  7. na požiadanie vyhodnotenie daňového základu, pred skončením zdaňovacieho obdobia


Základné pojmy
.